#13 Kafka Live Stream | Localhost Kafka Development with the Lenses Box